Získajte Bonus pre nových hráčov až do 100€

Zvoľte Casino New Player pri uskutočňovaní vkladu

VstúpiťZaregistrujte sa
Hlavné Podmienky
 • Váš vklad/prevod (minimálne 10€) do Herne sa kvalifikuje na získanie 50% bonusu v príslušnej sume až do maximálnej výšky 100€. Toto je Váš kvalifikačný vklad/prevod. Vyberte si kód bonusu Kasíno - Noví hráči pri uskutočňovaní Vášho kvalifikačného vkladu/prevodu. Ak si neprajete získať Bonus pre nových hráčov, z menu pre kód bonusu musíte vybrať Žiadny bonus.
 • Tento bonus môže byť použitý iba na Kasíno hrách, bonusové prostriedky nemôžu byť použité na inom produkte.
 • Pred výberom Vašich bonusových prostriedkov a akýchkoľvek výhier z nich musíte prestávkovať sumu Vášho kvalifikačného vkladu/prevodu (max. 200€) a bonusu 40-krát na kvalifikujúcich sa hrách v Kasíne. Nie všetky hry sa započítavajú rovnakým percentom do podmienok prestávkovania. Pozrite si Úplné podmienky nižšie.
 • Akékoľvek vložené/prevedené prostriedky nad sumu Vášho kvalifikačného vkladu/prevodu (max. 200€) môžu byť vybrané podľa Vášho vlastného uváženia bez akéhokoľvek vplyvu na túto ponuku. Tieto prostriedky budú držané na Vašom „zostatku k výberu“, odkiaľ ich môžete vybrať.
 • Stávky za skutočné peniaze na Kasíno hrách sa započítavajú 100% do podmienok prestávkovania, s výnimkou hier s live krupierom a Blackjack Surrender. Upozorňujeme, že do tohto zoznamu môžu byť pridané ďalšie hry, ak sa stanú dostupnými na bet365.
 • Keď je tento bonus aktívny, výhry z Vášho kvalifikačného vkladu/prevodu budú vyplatené na Váš zostatok Moje prostriedky. Z Vášho zostatku Moje prostriedky môžete kedykoľvek uskutočniť výber. Avšak, ak uskutočníte výber z Vášho zostatku Moje prostriedky pred splnením podmienok prestávkovania, prepadne Vám bonus a všetky prostriedky držané na Vašom zostatku Bonusové prostriedky.
 • Stávka na jedno kolo hry nesmie presiahnuť 30% z bonusu v príslušnej sume.
 • Pokiaľ nie sú splnené podmienky prestávkovania do 30 dní od uskutočnenia Vášho kvalifikačného vkladu/prevodu, všetky peňažné prostriedky, ktoré máte na zostatku Bonusové prostriedky, budú odstránené.
Ako požiadať o Váš bonus
1
Registrácia
2
Vklad
3
Požiadať
Úplné podmienky
Kvalifikácia
 • O tento Bonus pre nových hráčov nemôžete požiadať po 10:59 GMT 30. októbra 2020.
 • Táto ponuka je dostupná iba pre zákazníkov s bydliskom v Španielsku.
 • Tento bonus môže byť použitý iba na Kasíno hrách, bonusové prostriedky nemôžu byť použité na inom produkte.
 • Váš vklad/prevod (minimálne 10€) do Herne sa kvalifikuje na získanie 50% bonus v príslušnej sume až do maximálnej výšky 100€. Toto je Váš kvalifikačný vklad/prevod.
 • Stačí si vybrať kód bonusu Kasíno - Noví hráči pri uskutočňovaní Vášho kvalifikačného vkladu/prevodu. Ak si neprajete získať Bonus pre nových hráčov, z menu pre kód bonusu musíte vybrať Žiadny bonus.
 • Ak zvolíte možnosť Žiadny bonus pri uskutočňovaní kvalifikačného vkladu/prevodu, Bonus pre nových hráčov budete môcť stále prijať pri ďalšom kvalifikačnom vklade/prevode.
 • O tento bonus môžete požiadať iba raz.
 • Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa zákazníkov. Úplný zoznam pre Vás dostupných ponúk môžete zobraziť, ak sa prihlásite a vyberiete sekciu Ponuky. bet365 vedie záznamy o kontaktoch so zákazníkmi ohľadom kvalifikovania sa na ponuky, a tento záznam, vrátane dátumu a času akýchkoľvek uplatnených obmedzení, bude rozhodujúci v prípade akéhokoľvek sporu.
Uvoľnenie Vášho bonusu
 • Pred výberom Vašich bonusových prostriedkov a akýchkoľvek výhier z nich musíte prestávkovať sumu Vášho kvalifikačného vkladu/prevodu (max. 200€) a bonusu 40-krát na kvalifikujúcich sa hrách.
 • Stávky za skutočné peniaze na Kasíno hrách sa započítavajú 100% do podmienok prestávkovania, s výnimkou hier s live krupierom a Blackjack Surrender. Upozorňujeme, že do tohto zoznamu môžu byť pridané ďalšie hry, ak sa stanú dostupnými na bet365.
 • Stávka na jedno kolo hry nesmie presiahnuť 30% z bonusu v príslušnej sume.
 • Pokiaľ nie sú splnené podmienky prestávkovania do 30 dní od uskutočnenia Vášho kvalifikačného vkladu/prevodu, všetky peňažné prostriedky, ktoré máte na zostatku Bonusové prostriedky, budú odstránené.
Výber
 • Akékoľvek vložené/prevedené prostriedky nad sumu Vášho kvalifikačného vkladu/prevodu (max. 200€) môžu byť vybrané podľa Vášho vlastného uváženia bez akéhokoľvek vplyvu na túto ponuku. Tieto prostriedky budú držané na Vašom „zostatku k výberu“, odkiaľ ich môžete vybrať.
 • Keď je tento bonus aktívny, výhry z Vášho kvalifikačného vkladu/prevodu budú vyplatené na Váš zostatok Moje prostriedky. Z Vášho zostatku Moje prostriedky môžete kedykoľvek uskutočniť výber. Avšak, ak uskutočníte výber z Vášho zostatku Moje prostriedky pred splnením podmienok prestávkovania, prepadne Vám bonus a všetky prostriedky držané na Vašom zostatku Bonusové prostriedky.
Úplné podmienky
 • V snahe zastaviť podvodné aktivity bet365 zaviedlo nástroje na identifikáciu a prevenciu zneužívania tejto ponuky. bet365 môže požiadať ktoréhokoľvek zákazníka o poskytnutie dostatočnej dokumentácie a/alebo o dokončenie krokov overenia pre zistenie totožnosti zákazníka pred pridaním akejkoľvek ponuky, bonusových prostriedkov a/alebo výhier na účet zákazníkov.
 • Všetky bonusy pre zákazníkov sú obmedzené na jednu osobu. Ak bude mať bet365 dôvodné podozrenie, že bonus alebo ponuka boli získané rovnakou osobou alebo v prospech rovnakej osoby viac ako raz, alebo skupinou ľudí, môže stiahnuť dostupnosť akéhokoľvek bonusu alebo všetkých bonusov pre akéhokoľvek zákazníka alebo skupinu zákazníkov, a/alebo zrušiť akúkoľvek stávku financovanú z bonusu a odstrániť akékoľvek výhry z takejto stávky.
 • Ak je porušená akákoľvek podmienka bonusu alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania vstupného bonusu, zvýšených platieb alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 môže odobrať bonus alebo časť ponuky vo forme zvýšenej platby, a/alebo odstrániť výhry z takejto stávky. Okrem toho, kde existuje dôkaz o takejto aktivite, bet365 môže uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky bonusu alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
 • bet365 môže odobrať akúkoľvek sumu bonusu, ak bol udelený omylom.
 • bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny tejto ponuky s cieľom upraviť tlačové chyby, zlepšiť zrozumiteľnosť, zákaznícky zážitok, alebo zrušiť túto ponuku kedykoľvek z právnych alebo regulačných dôvodov.
 • Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, ich zástupcovia alebo iné agentúry, majitelia či poskytovatelia služieb alebo akékoľvek pridružené či partnerské spoločnosti sa tejto ponuky nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.