Získajte Bonus pre nových hráčov až do 100€
Zvoľte ESBONUS50 pri uskutočňovaní vkladu
Podmienky nájdete nižšie
Hlavné Podmienky
 1. Váš prvý vklad/prevod do Kasína musí mať minimálnu hodnotu 10€ pre získanie 50% bonusu pre nových hráčov. Dostupný je maximálny bonus až do výšky 100€.
 2. Nie všetky hry sa budú započítavať, alebo započítavať v rovnakej miere do podmienok prestávkovania. Pozrite si Úplné podmienky nižšie.
Úplné Podmienky nižšie
 1. Pred vybraním/prevedením bonusu z Kasína musíte prestávkovať výšku kvalifikačného vkladu/prevodu a bonusu 40-krát na hrách za skutočné peniaze.
 2. Pokiaľ nie sú splnené požiadavky prestávkovania do 30 dní od uskutočnenia prvého kvalifikačného vkladu/prevodu, všetky peňažné prostriedky na bonusovom zostatku prepadnú.
Registrácia
Vklad
Hrajte
Hlavné Podmienky
 1. Váš prvý vklad/prevod do Kasína musí mať minimálnu hodnotu 10€ pre získanie 50% bonusu pre nových hráčov. Dostupný je maximálny bonus až do výšky 100€.
 2. Nie všetky hry sa budú započítavať, alebo započítavať v rovnakej miere do podmienok prestávkovania. Pozrite si Úplné podmienky nižšie.
 3. Pred vybraním/prevedením bonusu z Kasína musíte prestávkovať výšku kvalifikačného vkladu/prevodu a bonusu 40-krát na hrách za skutočné peniaze.
 4. Pokiaľ nie sú splnené požiadavky prestávkovania do 30 dní od uskutočnenia prvého kvalifikačného vkladu/prevodu, všetky peňažné prostriedky na bonusovom zostatku prepadnú.
Úplné Podmienky
 1. Ponuka platí do 10:59 GMT 31. júla 2018.
 2. Táto ponuka je platná len, ak máte na svojom účte zaregistrované bydlisko v Španielsku.
 3. Musíte vložiť/previesť najmenej 10€ v jednej transakcii a z menu vybrať príslušný kód bonusu, ako je uvedené vyššie.
 4. Iba prvý vklad/prevod na Váš Kasíno účet sa kvalifikuje na Bonus pre nových hráčov. Ak si neprajete prijať Bonus pre nových hráčov, musíte si vybrať z menu bonusového kódu Žiaden bonus.
 5. Ak sa kvalifikujete, dostanete relevantný bonus pri prvom kvalifikačnom vklade/prevode, ako je uvedené vyššie.
 6. Pred výberom Bonusu pre nových hráčov je potrebné prestávkovať sumu príslušného vkladu/prevodu a bonusu 40-krát.
 7. Stávky za skutočné peniaze sa započítavajú 100% do podmienok prestávkovania, s výnimkou hry Blackjack Surrender MH. Upozorňujeme, že do tohto zoznamu môžu byť pridané ďalšie hry, ak sa stanú dostupnými na bet365.
 8. Všetky bonusy, o ktoré bolo požiadané v rámci tejto ponuky sú platné po dobu 30 dní. Akékoľvek nevyužité a nespeňažené bonusy budú po uplynutí 30 dní odstránené spolu s výhrami, ktoré boli prostredníctvom nich nadobudnuté. Len zvyšný zostatok pôvodného vkladu bude k dispozícii na výber.
 9. Táto ponuka nemôže byť použitá v spojení so žiadnym iným bonusom získaným pri otvorení účtu.
 10. Akákoľvek cena/výška bonusu bude vypočítaná podľa aktuálnej menovej tabuľky na základe vlastného rozhodnutia bet365.
 11. Ak zákazník uskutoční výber alebo prevod z účtu ešte pred splnením nevyhnutných podmienok prestávkovania, prepadne mu bonus a stratí všetky prostriedky na svojom bonusovom zostatku.
 12. V snahe zastaviť podvodné aktivity bet365 zaviedlo nástroje na identifikáciu a prevenciu zneužívania tejto ponuky. bet365 môže požiadať ktoréhokoľvek zákazníka o poskytnutie dostatočnej dokumentácie a/alebo o dokončenie krokov overenia pre zistenie totožnosti zákazníka pred pridaním akejkoľvek ponuky, bonusových prostriedkov a/alebo výhier na účet zákazníkov.
 13. Ak je porušená akákoľvek podmienka bonusu alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania vstupného bonusu, zvýšených platieb alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 môže odobrať bonus alebo časť ponuky vo forme zvýšenej platby, a/alebo odstrániť výhry z takejto stávky. Okrem toho, kde existuje dôkaz o takejto aktivite, bet365 môže uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky bonusu alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
 14. bet365 môže odobrať akúkoľvek sumu bonusu, ak bol udelený omylom.
 15. Všetky bonusy pre zákazníkov sú obmedzené na jednu osobu. Ak bude mať bet365 dôvodné podozrenie, že bonus alebo ponuka boli získané rovnakou osobou alebo v prospech rovnakej osoby viac ako raz, alebo skupinou ľudí, môže stiahnuť dostupnosť akéhokoľvek bonusu alebo všetkých bonusov pre akéhokoľvek zákazníka alebo skupinu zákazníkov, a/alebo zrušiť akúkoľvek stávku financovanú z bonusu a odstrániť akékoľvek výhry z takejto stávky.
 16. bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny tejto ponuky s cieľom upraviť tlačové chyby, zlepšiť zrozumiteľnosť, zákaznícky zážitok, alebo zrušiť túto ponuku kedykoľvek z právnych alebo regulačných dôvodov.
 17. Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, ich zástupcovia alebo iné agentúry, majitelia či poskytovatelia služieb alebo akékoľvek pridružené či partnerské spoločnosti sa tejto ponuky nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.