Získejte Bonus pro nové hráče až 100€

Při provádění vkladu vyberte kód Kasino - Noví hráči

VstupteRegistrace
Klíčové Podmínky nabídky
 • Váš vklad/převod (min. 10€) do herních produktů se kvalifikuje pro 50% příslušný bonus až do maximální výše 100€. To je Váš „kvalifikační vklad/převod“. Při provádění kvalifikačního vkladu/převodu zvolte bonusový kód Kasino - Noví hráči. Pokud si nepřejete obdržet Bonus pro nové hráče v sekci Kasino, musíte v menu Bonusový kód vybrat možnost Žádný bonus.
 • Tento bonus lze použít jen na hrách v Kasinu, bonusové prostředky nelze použít v jiném produktu.
 • Než budete moci vybrat bonusové prostředky a jakékoli s nimi spojené výhry, budete muset v kvalifikačních hrách v Kasinu 40krát prosázet hodnotu svého kvalifikačního vkladu/převodu (v max. hodnotě 200€) a bonusu. Ne všechny hry přispívají ke splnění tohoto požadavku na prosázení a ne všechny hry přispívají ke splnění tohoto požadavku na prosázení stejným procentem. Přečtěte si prosím plné znění Podmínek nabídky.
 • Prostředky, které vložíte/převedete nad rámec Vašeho kvalifikačního vkladu/převodu (v max. hodnotě 200€), lze vybrat dle Vašeho uvážení bez dopadu na tuto nabídku. Tyto prostředky budou drženy na Vašem „Vybíratelném zůstatku“ a lze je odtud vybrat.
 • Všechny sázky v hotovosti v hrách v Kasinu přispívají k požadavku na prosázení 100 % s výjimkou her s Live dealery a Blackjack Surrender, jež nepřispívají. Upozorňujeme, že do tohoto seznamu mohou být přidány další hry, jakmile budou dostupné na bet365.
 • Když je tento bonus aktivní, budou výhry z Vašich kvalifikačních vkladů/převodů vyplaceny na Váš zůstatek „Moje prostředky“. Z vašeho zůstatku Moje prostředky můžete provést výběr kdykoliv. Pokud ale provedete výběr z Vašeho zůstatku Moje prostředky před dokončením požadavku na prosázení, Váš bonus propadne spolu s veškerými prostředky drženými na Vašem zůstatku Bonusové prostředky.
 • Sázka na jedno kolo hry nesmí přesáhnout 30 % z bonusu v příslušné hodnotě.
 • Jestliže nedojde ke splnění požadavku na prosázení do 30 dní od Vašeho kvalifikačního vkladu/převodu, veškeré prostředky na Vašem zůstatku Bonusové prostředky budou odstraněny.
Jak požádáte o svůj bonus
1
Registrace
2
Vklad
3
Žádost
Plné znění Podmínek nabídky
Kvalifikace
 • O tento Bonus pro nové hráče lze požádat pouze do 30. září 2020 do 10:59 GMT.
 • Tato nabídka je dostupná pouze pro zákazníky žijící ve Španělsku.
 • Tento bonus lze použít jen v hrách v Kasinu, bonusové prostředky nelze použít v jiném produktu.
 • Vklad/převod (min. 10€) v rámci jedné transakce do herních produktů se kvalifikuje pro 50% příslušný bonus až do maximální výše 100€. To je Váš „kvalifikační vklad/převod“.
 • Při provádění kvalifikačního vkladu/převodu musíte zvolit bonusový kód Kasino - Noví hráči. Pokud si nepřejete obdržet Bonus pro nové hráče v sekci Kasino, musíte v menu Bonusový kód vybrat možnost Žádný bonus.
 • Pokud při provádění kvalifikačního převodu/vkladu vyberete možnost Žádný bonus, stále můžete přijmout Bonus pro nové hráče v sekci Kasino při příštím provádění kvalifikačního převodu/vkladu.
 • O tento bonus lze požádat jen jednou.
 • Tato nabídka je dostupná jen pro nové a kvalifikující se zákazníky. Kompletní seznam Vám dostupných nabídek najdete, když se přihlásíte a zvolíte sekci Bonusy. bet365 uchovává záznam o kontaktech na zákazníky v souvislosti s kvalifikací na nabídky. Tento záznam, včetně data a času uložení veškerých omezení, bude v případě sporu rozhodující.
Uvolnění bonusu
 • Než budete moci vybrat bonusové prostředky a jakékoli s nimi spojené výhry, budete muset v kvalifikačních hrách v Kasinu 40krát prosázet hodnotu svého kvalifikačního vkladu/převodu (v max. hodnotě 200€) a bonusu.
 • Všechny sázky v hotovosti v hrách v Kasinu přispívají k požadavku na prosázení 100 % s výjimkou her s Live dealery a Blackjack Surrender, jež nepřispívají. Upozorňujeme, že do tohoto seznamu mohou být přidány další hry, jakmile budou dostupné na bet365.
 • Sázka na jedno kolo hry nesmí přesáhnout 30 % z bonusu v příslušné hodnotě.
 • Jestliže nedojde ke splnění požadavku na prosázení do 30 dní od Vašeho kvalifikačního vkladu/převodu, veškeré prostředky na Vašem zůstatku Bonusové prostředky budou odstraněny.
Výběr
 • Prostředky, které vložíte/převedete nad rámec Vašeho kvalifikačního vkladu/převodu (v max. hodnotě 200€), lze vybrat dle Vašeho uvážení bez dopadu na tuto nabídku. Tyto prostředky budou drženy na Vašem „Vybíratelném zůstatku“ a lze je odtud vybrat.
 • Když je tento bonus aktivní, budou výhry z Vašich kvalifikačních vkladů/převodů vyplaceny na Váš zůstatek „Moje prostředky“. Z vašeho zůstatku Moje prostředky můžete provést výběr kdykoliv. Pokud ale provedete výběr z Vašeho zůstatku Moje prostředky před dokončením požadavku na prosázení, Váš bonus propadne spolu s veškerými prostředky drženými na Vašem zůstatku Bonusové prostředky.
Plné znění Podmínek nabídky
 • Ve snaze zabránit podvodné činnosti představila bet365 metody pro detekci a prevenci zneužívání této nabídky. bet365 může požádat kteréhokoli zákazníka o poskytnutí dokladu a/nebo ověřovacích kroků, které dostatečně, v přiměřené míře, prokáží zákazníkovu totožnost předtím, než mu je na jeho účet připsána jakákoliv nabídka, bonusové prostředky a/nebo výhry.
 • Všechny nabídky pro zákazníky jsou omezeny na jednu osobu. Má-li bet365 dostatečně důvodné podezření, že o bonus či nabídku žádá stejná osoba vícekrát, či je o ně žádáno v její prospěch, či je o ně žádáno skupinou osob, může zrušit platnost libovolné nabídky nebo všech nabídek pro takového zákazníka či skupinu zákazníků a/nebo zrušit všechny sázky financované z tohoto bonusu a odstranit jakékoli výhry plynoucí z takové sázky.
 • Jestliže porušíte jakoukoliv podmínku této nabídky nebo existuje jakýkoliv důkaz o sérii sázek podaných zákazníkem nebo skupinou zákazníků, což v rámci vkladového bonusu, zvýšených plateb nebo jakékoliv jiné nabídky vyústí v garantovaný zisk zákazníka bez ohledu na výsledek těchto sázek, ať již tento zákazník jedná samostatně nebo jako součást skupiny, bet365 může vymáhat u takových nabídek zpět částky bonusů či zvýšených plateb, zrušit všechny sázky financované z tohoto bonusu a/nebo odstranit jakékoli výhry plynoucí z této sázky. Pokud existuje o takové aktivitě důkaz, bet365 si navíc může účtovat od takového zákazníka administrativní poplatek až do výše bonusu nebo zvýšené platby za účelem pokrytí administrativních nákladů vzniklých v důsledku identifikace této aktivity a v důsledku přijetí opatření proti této aktivitě.
 • bet365 může vymáhat zpět jakoukoli omylem udělenou bonusovou částku.
 • bet365 může kdykoliv provádět drobné úpravy této nabídky za účelem opravit překlepy či vylepšit srozumitelnost nebo uživatelský zážitek a může zrušit tuto nabídku z právních či regulatorních důvodů.
 • Zaměstnanci, vedení a ředitelé bet365, jejich zastupujících či jiných agentur, majitelů či poskytovatelů licence, poskytovatelů služeb či jakýchkoli dalších přidružených či partnerských společností se nesmí účastnit. To samé platí i pro nejbližší příbuzné těchto osob.