Získejte Bonus pro nové hráče až 100€
Při provádění vkladu vyberte kód ESBONUS50
Níže najdete Podmínky
Klíčové Podmínky nabídky
 1. Váš první vklad/převod do Kasina musí být minimálně 10€ pro 50% Bonus pro nové hráče. Maximální dostupný bonus je 100€.
 2. Ne všechny hry přispívají k požadavku na prosázení a ne všechny hry přispívají k tomuto požadavku na prosázení stejným procentem. Plné znění Podmínek nabídky najdete níže.
Plné znění Podmínek nabídky najdete níže
 1. Předtím, než budete moci bonus z Kasina převést nebo vybrat, musíte ve hrách o skutečné peníze 40krát prosázet hodnotu kvalifikačního vkladu/převodu a bonusu.
 2. Jestliže nedojde ke splnění požadavků na prosázení do 30 dní od Vašeho prvního kvalifikačního vkladu/převodu, veškeré prostředky na Vašem bonusovém zůstatku propadnou.
Registrace
Vložte
Hrajte
Klíčové Podmínky nabídky
 1. Váš první vklad/převod do Kasina musí být minimálně 10€ pro 50% Bonus pro nové hráče. Maximální dostupný bonus je 100€.
 2. Ne všechny hry přispívají k požadavku na prosázení a ne všechny hry přispívají k tomuto požadavku na prosázení stejným procentem. Plné znění Podmínek nabídky najdete níže.
 3. Předtím, než budete moci bonus z Kasina převést nebo vybrat, musíte ve hrách o skutečné peníze 40krát prosázet hodnotu kvalifikačního vkladu/převodu a bonusu.
 4. Jestliže nedojde ke splnění požadavků na prosázení do 30 dní od Vašeho prvního kvalifikačního vkladu/převodu, veškeré prostředky na Vašem bonusovém zůstatku propadnou.
Plné znění Podmínek nabídky
 1. Nabídka platí do 31. července 2018 do 10:59 GMT.
 2. Tato nabídka je dostupná pouze, pokud je Vaší zaregistrovanou zemí Španělsko.
 3. Musíte vložit/převést minimálně 10€ v jedné transakci a vybrat příslušný bonusový kód z nabídky, jak je uvedeno výše.
 4. Pro Bonus pro nové hráče se kvalifikuje jen Váš první vklad/převod na účet Kasino. Pokud si nepřejete obdržet Bonus pro nové hráče, musíte v menu Bonusový kód vybrat možnost Žádný bonus.
 5. Pokud se kvalifikujete, obdržíte příslušný bonus, jak je uvedeno výše, ke svému kvalifikačnímu vkladu/převodu.
 6. Aby bylo možné Bonus pro nové hráče vybrat, musíte odpovídající částku vkladu/převodu a bonusu 40krát prosázet.
 7. Sázky ve skutečných penězích přispívají k požadavku na prosázení 100 % s výjimkou Blackjack Surrender MH, který nepřispívá. Upozorňujeme, že do tohoto seznamu mohou být přidány další hry, jakmile budou dostupné na bet365.
 8. Všechny bonusy, o které bylo požádáno v rámci této nabídky, jsou platné po dobu 30 dní. Jakékoliv bonusy, které zůstanou nevyužity a neproměněny na peníze, budou po uplynutí 30 dnů odstraněny spolu s výhrami, které byly získány jejich prostřednictvím. Bude možné vybrat pouze zbývající zůstatek původního vkladu.
 9. Tato nabídka nemůže být využita v kombinaci s žádným jiným bonusem získaným při otevření účtu.
 10. Jakékoli nabízené výherní/bonusové částky budou kalkulovány na základě aktuální tabulky měn stanovené na základě výhradního uvážení bet365.
 11. V případech, kdy zákazník provede výběr nebo převod ze svého herního účtu předtím, než splní nezbytný požadavek na prosázení, ztratí bonus a přijde o veškeré prostředky na svém bonusovém zůstatku.
 12. Ve snaze zabránit podvodné činnosti představila bet365 metody pro detekci a prevenci zneužívání této nabídky. bet365 může požádat kteréhokoli zákazníka o poskytnutí dokladu a/nebo ověřovacích kroků, které dostatečně, v přiměřené míře, prokáží zákazníkovu totožnost předtím, než mu je na jeho účet připsána jakákoliv nabídka, bonusové prostředky a/nebo výhry.
 13. Jestliže porušíte jakoukoliv podmínku této nabídky nebo existuje jakýkoliv důkaz o sérii sázek podaných zákazníkem nebo skupinou zákazníků, což v rámci vkladového bonusu, zvýšených plateb nebo jakékoliv jiné nabídky vyústí v garantovaný zisk zákazníka bez ohledu na výsledek těchto sázek, ať již tento zákazník jedná samostatně nebo jako součást skupiny, bet365 může vymáhat u takových nabídek zpět částky bonusů či zvýšených plateb, zrušit všechny sázky financované z tohoto bonusu a/nebo odstranit jakékoli výhry plynoucí z této sázky. Pokud existuje o takové aktivitě důkaz, bet365 si navíc může účtovat od takového zákazníka administrativní poplatek až do výše bonusu nebo zvýšené platby za účelem pokrytí administrativních nákladů vzniklých v důsledku identifikace této aktivity a v důsledku přijetí opatření proti této aktivitě.
 14. bet365 může vymáhat zpět jakoukoli omylem udělenou bonusovou částku.
 15. Všechny nabídky pro zákazníky jsou omezeny na jednu osobu. Má-li bet365 dostatečně důvodné podezření, že o bonus či nabídku žádá stejná osoba vícekrát, či je o ně žádáno v její prospěch, či je o ně žádáno skupinou osob, může zrušit platnost libovolné nabídky nebo všech nabídek pro takového zákazníka či skupinu zákazníků a/nebo zrušit všechny sázky financované z tohoto bonusu a odstranit jakékoli výhry plynoucí z takové sázky.
 16. bet365 může kdykoliv provádět drobné úpravy této nabídky za účelem opravit překlepy či vylepšit srozumitelnost nebo uživatelský zážitek a může zrušit tuto nabídku z právních či regulatorních důvodů.
 17. Zaměstnanci, vedení a ředitelé bet365, jejich zastupujících či jiných agentur, majitelů či poskytovatelů licence, poskytovatelů služeb či jakýchkoli dalších přidružených či partnerských společností se nesmí účastnit. To samé platí i pro nejbližší příbuzné těchto osob.